Moehamad Deni Desvianto, IAI, AA

Ketua

Doti Windajani, IAI, AA

Ketua I

Sandhy P. H. Sihotang

Ketua II

William Buren Serworwora, IAI

Sekretaris

Shinta Dewi Maharani

Sekretaris I

Karmelia Laksmi Saraswati

Sekretaris II

Pinorina Ismadi

Bendahara

Shakuntala Kartikasari, IAI

Bendahara I

Erick Budhi, IAI

Ketua Bidang Keprofesian

Guruh Dirgantoro, IAI

Ketua Bidang Pendidikan Arsitek

Bonita D. Maria Nainggolan

Ketua Bidang Pengabdian Profesi

Imron Yusuf, IAI

Ketua Bidang Media dan Publikasi

Ruben Tangido

Ketua Bidang Sayembara Arsitektur

Bagus Harri Mardoyo

Ketua Bidang Regulasi

Albertus Galih Prawata, IAI

Ketua Bidang Penghargaan

Achmad Fauzi Maskan, IAI

Ketua Bidang Mediasi dan Advokasi

Erwin Cahyadi, IAI, AA

Ketua Bidang Kemitraan

Cosmas Damianus Gozali, IAI

Ketua Bidang Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional

Febe Liana

Ketua Bidang Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur

ANGGOTA PENGURUS BIDANG

Keprofesian

 • Priscilla Epifania, IAI
 • Farrizky Astrawinata, IAI
 • Endit Wardito

Pengabdian Profesi

 • Ariawan Sugiarto
 • Beatrix Evita Sekarsari, IAI
 • Achmad Nursyahbani
 • Theresia Astrid Wulaningsari

Sayembara Arsitektur

 • Rini Novalina Haloho, IAI
 • Tusimin
 • Aththur Ardian, IAI

Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur

 • Bayu Witjaksana
 • Dwi Hergiawan,IAI
 • Reza W Martunus,IAI
 • Fernanda Suci Centurina
 • Stanislaus Gary Hantono
 • Maulana Abdullah
 • Nisa Addina Haqi

Mediasi dan Advokasi

 • Teguh Aryanto, IAI
 • Bimo Condro Takarianto, IAI
 • Otje Sutedi
 • Aswin Griksa, IAI

Media dan Publikasi

 • Destaza Hidayat
 • Nadin Asmarandjani
 • Peter Yogan Gandakusuma, IAI
 • Rakyan Tantular

Kemitraan

 • Dinar Ari Wijayanti, IAI
 • Sugiarto Witaria

Penghargaan

 • Riksa Aswata, IAI
 • Nur Al Huda Asrul
 • Chandra Pradita Putra, IAI
 • Muhammad Chaider Rusdi

Regulasi

 • Migarena Nursyaf, IAI
 • Jariyanto
 • Azhari Pasha, IAI
 • Fauzan Effendi
 • Sarah Aisha
 • Lukluk Zuraida Jamal
 • Yosephine Sitanggang